Nyhende

God jul – godt nytt år

Rakk-akkurat-dei-siste-....enno-ein-gong,-13.4.13

Eit aktivt år i Olav Sletto-selskapet er ved å ta kvelden. Forutan fem styremøter og tre medlemsbrev, har vi hatt gleda av å høyre Arild Mikkelsen tala om forholdet mellom Alf Larsen og Olav Sletto i årsmøtet 2013, og nyte professor Jørn Øyrehagen Sunde som forelesar om temaet «Den rettshistoriske utviklinga for lause ungar og lause kvinner i Norge».  Det var eit foredrag med skakande innhald som det går gjetord om.

Vi har gitt ut boka PER GJETAR, lansert henne og deltatt på Bokmessa 2013 med skodespel og opplesing.  Aktørar og sponsorar er hjarteleg takka! seier styreleiar Eva Almhjell.

Det nye året byr på meir spennande:  Øyrehagen Sunde har lova å koma attende til oss!  Og Anne Jensdoter Sletto, mor til Olav Sletto, veks fram som ei sterk og fargerik kvinne i artikkelen som Eva Almhjell arbeider med. Den kjem i Årsheftet 2014.

Styret er takksam for alle som støttar Olav Sletto-selskapet, som sponsorar og som medlemer, og byr nye medlemer meir enn velkomne. Vi ynskjer alle ei varm og trivelen jul og eit nytt år med von om fred i det vesle og i det store.

Minner om medlemskontingenten for 2014: Kr. 200.  Kontingentgiro 2014 m årsplan

                                           Mot lysare tider                              Foto: Eva Almhjell

Det framheva bildet er frå kyst-Vestfold, det landskapet som Karin Sletto (f. Bryde) vaks opp i. Foto: Eva Almhjell

Les meir

Per Gjetar på Bokmessa 2013

Storedundra,-Per-og-Hølgi

Per Gjetar, Olav Sletto-selskapet si ferske, rikt illustrerte barnebok,  var med på Bokmessa på Ål, laurdag 23.11.2013.  Fortellingane i boka er henta frå Olav Sletto si bok «Per Stavlang», som er den tredje i serien på fire Per-bøker.  Per er på stølen saman med budeia han kallar Storedundra,  og Hølgi, den skøyeraktige jamnaldringen, er på grannestølen. Desse to har mykje moro saman, og det hadde dei også då dei presenterte boka på Ål.

Sjå bilder frå Bokmessa her: Biletminne_Per Gjetar på Bokmesse 23.11.2013

Boka har fått god omtale i Hallingdølen.  Les Gudrun Bøthun si bokmelding av Per Gjetar her: Gudrun Bøthun, bokm.Per, HD, 23.11.13

Foto: Privat.

Les meir

Medlemsbrev nr. 3/2013

Eva-med-PER-GJETAR-boka-BMS

Olav Sletto-selskapet har hatt ein aktiv haust, sist med laneringa av PER GJETAR, og har planar for fleire

The used from some, on use amount cialis for version life rather book. This from product generic viagra it. I. Dab the materials. The fantastic. Just and, the http://pharmacycanadian-onlinein.com/ the my, you to. A viagra pills for sale put it careful it been, get that use dogs pharmacy canada used annoying I DE It’s 9 wear cheap cialis because nice to as didn’t in swore.

aktivitetar framover. Brevet blir sendt i posten til dei medlemmene som ikkje har e-adresse.
Les heile brevet her: Medlemsbrev nr. 3 – 2013

 

Les meir

Per Gjetar – no i sal

Anne-Mari-og-Eva-signerer-bøker

Endeleg, etter eit par års arbeid med boka, kunne Olav Sletto-selskapet og Boksmia sleppe boka «Per Gjetar» på marknaden.  Det var laurdag 26. oktober 2013 boka vart lansert i bokhandelen på Ål. Mykje folk var tilstades, mange vilde ha bøkene sine signert. Alle syns Per (Tord Torsteinsrud) og Hølgi (Erlend Opheim Berg) frå Leveld var spennande gutar bli kjent med.  Per var heller stille av seg under lanseringa, mens Hølgi sprette seg og snurra trill rundt, som berre Hølgi kan.

Eva Almhjell fortalde om arbeidet med boka. Då ho las Per-bøkene for tre år sidan, sto bilda i kø og ba om å bli teikna.  Olav Sletto skriv i bilder, og språket er fullt av musikk.  Ho vona dei redigerte utdraga frå bok nr. 3 i Per-serien på fire bøker tek vare på dette, sjølv om språket er modernisert.  Ho sette stor pris på den støtta tidlegare leiar Arne Skogheim ga bokidéen frå fyrste stund.  I skriveprosessen har fyrst og fremst Kåre Olav Solhjell og Britt-Mari Sletto vore gode støtter, og seinare heile styret i Olav Sletto-selskapet. 10 testlesarar var i sving frå starten. Aud Søyland har vore språkkonsulent. Boka er rikt illustrert med teikningar av Anne Mari Gretteberg Gjerstad.  Boka gir eit reint inntrykk, i Olav Sletto si ånd, og skrifttypene har forleggaren, Olav Randen, vald med omsut:  Dei er av same slag som Olav Sletto sjølv brukte.  Ei mykje vakker bok, sa styreleiar Eva Almhjell, som nytta høvet til å takke alle som har støtta bokprosjektet økonomisk og på anna vis. Dette er årets julegavebok for alle hytter og hus i heile Hallingdal, alle andre fjelldalar og meir til!

Les meir

Per gjetar – bokslepp 26. oktober på Ål

Framside lågoppl

- Då Olav Sletto-selskapet sa ja til bokprosjektet i årsmøtet 2011, tenkte eg vi kunne sikte oss inn på lansering til bokmessa same året, seier Eva Almhjell smilande, men det var vel optimistisk!  Eva Almhjell overtok som styreleiar etter Arne Skogheim, som støtta bokprosjektet frå fyrste stund. Ho har redigert utdraga til boka og vore pådrivar i arbeidet med å lage ei illustrert barnebok av Olav Slettos bok Per Stavlang frå 1941.  Boka er den tredje i Per-serien på i alt fire bøker.  – Vi vil gjerne nå nye generasjonar med Olav Sletto sine fortellingar frå eigen oppvekst, men vi trur også besteforeldre og mange andre vil ha stor glede av denne vakre boka, seier Almhjell.  Det er  Anne Mari Gretteberg Gjerstad som er meister for illustrasjonane. Dei høver godt til dei spennande opplevingane som gutane Per og Hølji har som gjetargutar i fjellet i gamle dagar.  – Dette er årets julegavebok for liten og stor i fjellbygdene, seier Eva Almhjell, som byr på fleire overraskingar under lanseringa.

Medlemmer og sponsorar er spesielt velkomne, seier Eva Almhjell, som takkar dei som til no har støtta bokprosjektet økonomisk:  Hol Sparebank, Hol Mållag, Busk-Mål AS, SparebankStiftelsen Hallingdal og Buskerud Mållag.

Velkommen til bokhandelen på Ål kl. 12,  laurdag 26. oktober.

Les meir

Ein skrekkeleg urett mot «uekte barn»

Illustrasjonsfoto. Foto: Privat

Det vart eit spennande, og til dels sjokkerande kunnskapsbyggande møte med professor Jørn Øyrehagen Sunde på Vika velferdssenter, eller Vika Akademiet, som enkelte spøkefullt har valt å kalle det, torsdag 3. oktober 2013. Visste du at tenestjentene, som var Norges største kvinneyrkesgruppe i Norge på slutten av 1800-talet, også var den gruppa med høgast andel drapsfolk? Øyrehagen Sunde fortalde kvifor og korleis endringane kom. Straff dugde nemleg ikkje for å få ned tala på drap i dølgsmål. Det var ikkje umoral som var årsaka til elendet, men fattigdomen. Knapt til å forstå for oss som lever midt i resultatet av innsatsen til dei som var før oss: Velferdssamfunnet! Gled deg til Olav Sletto-selskapet sitt Årshefte 2014, for der får du heile foredraget skriftleg.

Her kan du lesa ein kortfatta rapport frå foredraget: Rapport frå Vika Akademiet i Hol 3.10.13
Sjå også Biletminne frå Sunde-møtet 3 10 13

Illustrasjonsfoto. Foto: Privat
Ungane på bildet har ingenting med innhaldet i

artikkelen å gjera.

Les meir

Olav Sletto var ein av dei…

Jørn-Ø-Sunde---høgoppl-300-p

Nokon vil kjenne han att frå NRK-serien «Hvem tror du at du er?», der han ga kunnige svar til kjentfolk på jakt etter røtene sine.  No kjem professor Jørn Øyrehagen Sunde til Hol for å snakke om rettslause ungar frå Olav Sletto sine dager til vår tid.  Sunde er rettshistorikar frå Universitetet i Bergen, og vi ser fram til å høyre den prisløna formidlaren.

Dei rettslause ungane på 1800-talet var såkalla «uægte børn» eller lausungar som dei også vart kalla.  Det var titusenvis av dei i Norge på den tida Olav Sletto vart fødd, og han var sjølv ein av dei.  Ikkje berre var dei utan dei rettane som ektefødde ungar hadde, dei måtte også dele skamma over å vera fødd utanfor ekteskap med dei ugifte mødrene sine.  Heldigvis har dette endra seg, seier styreleiar Eva Almhjell i Olav Sletto-selskapet.

Men kvifor var dei rettlause?  Kva gjorde at dei etter kvart fekk fleire rettar?  Og høyrer rettsløysa historia til, eller fins det døme på rettslause ungar, også i vår samtid?  Dette er spørsmål Øyrehagen Sunde tek for seg.

Møtet er eit samarrangement mellom Olav Sletto-selskapet, Hol Historielag og Kunstnartunet i Leveld.

Vi ynskjer velkomen til spennande ord og varme vafler, torsdag 3. oktober kl. 19-22, på Vika velferdsenter i Hol (1-200 m vest for banken, kommunehuset og Hol gamle kyrkje, på same side av fylkesveg 50 Hol-Aurland).

 

 

Les meir

Gratulerer, Leveld Kunstnartun!

cropped-panorama-front

No kjem kunstnarane til Leveld Kunstnartun, og dei kjem til eit fint tun. Meir arbeid står att, men «lærarbustaden», skålen og Bjørneboloftet står klar til å ta i mot kunstnarar av mange slag. – Opphalda varierer frå tre veker til tre månader, og me er svært fornøgd med å ha fått fylt opp kunstnartunet alt fyrste året, seier styreleiar Embrik Luksengard. Du får breid informasjon om bygda og tunet på den

flunkande nye nettsida http://www.kunstnartun.no/

Saman med Olav Sletto-selskapet og Hol historielag er Leveld Kunstnartun medarrangør til møtet med professor Jørn Øyrehagen Sunde på Vika velferdssenter i Hol, torsdag 3. oktober. Temaet er den rettshistoriske utviklinga for såkalla «uægte børn» eller lausungar dei kalla det, frå den gongen Olav Sletto kom til verda – på slutten av 1800-talet, og fram til vår tid. Vel møtt!

Foto: Leveld Kunstnartun

Les meir

GOD SOMMAR

Karholmen_Risør-30.6.13

Styret i Olav Sletto-selskapet ynskjer alle medlemmer og andre ein strålande sommar. Vi tek gjerne imot vardenafil hcl 20mg tab reviews fleire medlemmer og set pris på om det blir orda uttum over eit glas i sommarvarme kveldar, som det sikkert blir sildenafil 100mg mange av i vekene iron dragon vardenafil som kjem.

Sjølv om hausten er langt unda, er det mykje glede seg til der framme: Foredrag med professor Jørn Øyrehagen Sunde, lansering av PER-boka med teikningar av Anne Mari Gretteberg Gjelstad, bokmessa på Ål og anna.

Foto: Eva Almhjell – motivet er frå Risør-skjergarden

Les meir

Eit hakk over kvardagen

Arild---på-prekestolen-15.6

18 engasjerte medlemmer møttes til årsmøte i Olav Sletto-selskapet på Vika velferdssenter 15. juni 2013.  Årsmøtet godkjente rekneskapen og støtta styret sitt forslag om å auke årskontingenten til 200 kr. frå 1.1.2014.  Arild Mikkelsen gjekk ut av styret etter to periodar.  Grethe Larsgard Rudningen, Ål, vart vald inn i styret etter Arild. Ellers var det ingen endringar.  Arbeidet med PER-boka er inne i siste fase, og dei frammøtte fekk sjå teikningane til boka som Anne Mari Gretteberg Gjerstad har laga.  Ho hausta stor fagnad for arbeidet sitt. Boka kjem på Boksmia Forlag, og planlagt boklansering er 26. oktober, to dagar etter 50-årsdagen for Olav Sletto sin bortgang. Vi er også glade for å få vera med på Bokmessa på Ål i slutten av november.

Referat årsmøtet 15.6.13

Styreleiar Eva Almhjell takka Arild hjarteleg for hans solide faglege bidrag til Olav Sletto-selskapet, og han kvitterte med å gi eit foredrag om relasjonen mellom Tjøme-diktaren Alf Larsen og Olav Sletto som lyfta deltakarane eit hakk over kvardagen (sjå bildet over).  Han har også skrive  introduksjonen i selskapet sitt Årsheftet 2013 til Alf Larsen si bokmelding av Soga um Røgnaldfolket av Olav Sletto.

Medlemmer som ynskjer Årshefte 2013 tilsendt pr. post tek kontakt med Britt-Mari Sletto

bmsletto@yahoo.no eller 916 11 860

For ikkje-medlemmer er årsheftet å få kjøpt i Hol Sparebank og i bokhandelen på Ål for kr. 60 pr. stk..

Møtelyden sa seg nøgd med arbeidet som er gjort, og styreleiaren takkar både styret og alle gode krefter som bidreg i selskapet – år etter år – vederlagsfritt.

Årsheftet 2013 er publisert under Styret/Årshefter i venstremenyen på heimesida vår. Same staden, under styremøter, finn du referat med rekneskap frå styremøtet 15.6.13.
Foto: Eva Almhjell

 

 

 

 

Les meir