Vær velkomen som medlem.
Årskontingenten er 200 kr. pr. år.
Betal til Olav Sletto-selskapet, bankkonto 2333 22 62998.
Minner om at du skriv namnet ditt og e-postadressa i meldingsfeltet.

Årsplan m bet.giro 2017

FOREDRAG – TILBOD
Olav Sletto-selskapets styre tilbyr skular, bibliotek, historielag, litterære selskap og andre interesserte, foredrag om Olav Slettos liv og dikting, herunder den spennande fortellinga om mor hans, Anne Jensdotter Sletto.  Etterkvart vil også kona hans, reiardottera frå Sandefjord, Karin f. Bryde, vera med blant emna vi kan fortelja om.

Kontakt:  Leiar Eva Almhjell (bildet under), Granveien 1, 3115 Tønsberg.  Mobil: 970 98 723. e-adr.: eva.almhjell@gmail.com