Olav Sletto-selskapet er i gang med å digitalisere stoff frå Olav Sletto-arkivet.  Arkivet er rikhaldig. Vi vel dei mest sentrale delane av det.  Det er ein prosess som vil ta tid.  Vi startar med stoff som alt er publisert i tidlegare årshefter for Olav Sletto-selskapet. Kjelder er oppgitt for kvart enkelt dokument.  Ta gjerne kontakt med Eva Almhjell, eva.almhjell@gmail.com om det er noko du lurer på.  Du kan også vende deg til Hol bygdearkiv ved Bjørn Furuseth  bjorn.furuseth@hol.kommune.no

OLAV LIA Ordbok 2001