• Austbø, Johan: Olav Sletto. Ein studie. (Oslo 1923)
  • Larsen, Alf: Soga um Røgnaldfolket. En anmeldelse. (Oslo 1950)
  • Dale, Johs. A og Reinton, Lars: Ei bok om Olav Sletto (Det Norske Samlaget 1966)

(I Dale og Reinton:”Ei bok om Olav Sletto” finn ein grundig bibliografi over alle bokmeldingar av Sletto sine bøker, utarbeidd av Kaare Haukaas. Her finn ein og liste over artiklar om Olav Sletto i ulike aviser og tidsskrift)

Kai Jacobsen har samla (januar 2013) alt Olav H. Hauge har skrive i dagbøkene sine om Olav  Sletto. Hauge skriv at «Sletto er makelaus til å skriva».
Les meir her: Kai Jacobsen_Hauge om Sletto 12 1 13

Eva Almhjell og Jørn Øyrehagen Sunde ga i 2015 ut  «Anne Sletto – eit kvinneportrett», ei bok om mor til Olav Sletto, som var 19  år og ugift tenestjente då ho vart mor, og den rettshistoriske utviklinga for «lause kvinner og lause ungar», Boksmia forlag.

Eva-Charlotte Mørk har skrive ei masteroppgave i nordisk litteratur  om LOKE-bøkene: «Mytologisk prefigurasjon i Olav Slettos bøker om Loke», NTNU Trondheim, mai 2016.  EVA-C.-MØRK – MASTEROPPGAVE-2016

Til Olav Sletto-dagen 2019 held Eva Almhjell foredraget «Frå periferi til periferi. Heime hjå Olav Sletto», som er attgitt her:  Frå periferi til periferi – 3.11.19