2014
Innkalling til årsmøte 21.6.14
Protokoll m sign årsmøte 21.6.14

2015
Protokoll årsmøte 2015 – sign.

2016
Protokoll OSS årsmøte 2016

2017
Protokoll Olav Sletto-selskapet-årsmøte 2017

2018
Protokoll årsmøte 2018 – Olav Sletto-selskapet – sign.