Eva Almhjell, leiar (2017-2019) og nettansvarleg: eva.almhjell@gmail.com
Mobil: 00 47 970 98 723

 

 

Grethe Larsgard Rudningen, nestleiar (2017-2019): gretherudningen@gmail.com

 

 

 

Margarethe L’orange, styremedlem (2016-2018) og nettredaktør  marloran@online-no

 

 

 

  Inger Grostølen, styremedlem (2017-2019)  ingergro@gmail.com

 

 

 

 

  Eva-Charlotte Mørk, styremedlem (2018-2020)  eva.mork@gmail.com

Varamedlemmer:
Olav O. Randen (2018-2020)
Turid Birgit Lien (2017-2019)
Kjell Snerte (2017-2019)

Valnemnd:
Liv Marit Dalen Goldstein (2018-2020)
Oddvar Reinton (2017-2019)

Revisor:
Oliv Bakkeplass (2018-2020)

Kasserar:
Ola Ruud (tilknytt styret – ikkje vald av årsmøtet)

Samarbeidet mellom Hol kommune og Olav Sletto-selskapet er m.a. regulert av avtale signert 19. juni 2016.