Eva Almhjell, leiar (2017-2019) og nettansvarleg: eva.almhjell@gmail.com
Mobil: 00 47 970 98 723
Gjekk av som leiar i Olav Sletto-selskapet i årsmøtet 26.4.2019.

 

 

Grethe Larsgard Rudningen, nestleiar (2017-2019): gretherudningen@gmail.com

Gjekk av som nestleiar i Olav Sletto-selskapet i årsmøtet 26.4.2019.

 

 

Margarethe L’orange, styremedlem (2016-2018), nettansvarleg og nettredaktør  marloran@online-no

 

 

 

  Inger Grostølen, styremedlem (2017-2019)  ingergro@gmail.com

Gjekk av som styremeldem i Olav Sletto-selskapet i årsmøtet 26.4.2019.

 

 

 

  Eva-Charlotte Mørk, styremedlem (2018-2020)  eva.mork@gmail.com

Nye styremedlemmer valt av årsmøtet 26.4.2019:
Olav Randen (2019-2021)
Knut MEdhus (2019-2021)

Varamedlemmer:
Torstein Seim (2019-2021)
Turid Birgit Lien (2019-2021)
Kjell Snerte (2019-2021)

Valnemnd:
Liv Marit Dalen Goldstein (2018-2020)
Brit Kaupang (2019-2021)

Revisor:
Oliv Bakkeplass (2018-2020)

Kasserar:
Ola Ruud (tilknytt styret – ikkje vald av årsmøtet)