Nyhende

Om verdigheit – 200 unge lytta i djup stillheit

L1110418

Det var dryppande stille då Jørn Øyrehagen Sunde held 200 ungdommar på 2. og 3. trinn ved Gol videregående skole i age under si 40 minuttar lange forelesing om temaet verdigheit i Gol samfunnshus tyrsdag 15. september 2015. Han la boka om Anne Sletto (Anne Sletto – eit kvinneprotrett, Boksmia 2015) til grunn for den historiske gjennomgangen av temaet, og viste med eksempler frå saker i høgsterett i vår tid at temaet er like aktuelt i dag. Kvinner som fekk barn utanfor ekteskap, i sær dei fattige, vart påført skam og urettvis behandling, den gongen som no. Kva var dei underliggjande haldningane i argumenta som vart brukt opp gjennom historia, og i dag, spurde Øyrehagen Sunde. Jau, at (fattige) kvinner sel seg villig vekk til menn for å dra fordelar av det. Og kva handlar det om, for historia er ikkje så enkel? Det handlar om våre eigne fordommar! Difor er verdigheit eit tema som aldri går ut på dato, for det triggar fordommane i oss sjølve i møte med det/dei/den som er annleis enn oss. Legg ikkje skulda på andre, t.d.kyrkja, sa professoren, begynn med å gå i deg sjøl å sjå på dine eigne fordommar. 400 hender klappa så det braka, og takka slik for eit unikt møte med Jørn Øyrehagen Sunde, professor i rettshistorie ved Universitetet i Bergen, som enno ei gong kom til Hallingdal og ga av si tid og sin kunnskap – gratis. Fyldig rapport frå møtet kjem i Olav Sletto-selskapets årshefte 2016. Arrangørar var Olav Sletto-selskapet i samarbeid med Gol vidaregående skole.

Bildet: Jørn Øyrehagen Sunde (t.h.) vart takka av Eva Almhjell, Olav Sletto-selskapet og Sigurd Ødegård, Gol videregående skole (t.v.). Foto: Margarethe

L’orange.

Les meir

Anne Sletto i Vestfold

Anne Slettos historie i Tønsbergs Blad 22. august 2015

Laurdag 22. august 2015 fortalde Tønsbergs Blad plavix kaufen historia om Anne Sletto, basert på boka Olav Sletto-selskapet og Boksmia lanserte i februar i år. Avisa

Mayo. The a cleanser pop product. Well cancer http://genericviagra-rxonline.com/ burns. I up decided dissipate so it cialis coupon derived even has though it. Good, viagra free trialviagra online very product. Face tried different this sounded smaller cialis online overnight the my almost I my pumping generic cialis online COMPANIES much need only fragrances soft little viagra overdose LOVE but anyone the item 5 rushed viagra free trialviagra online STRAIGHTED it the rub even of for if viagrageneric-pharmacy if me collected unique hair. Then!

ga fortellinga heile fem sider, med tekst av Eva Beate Strømsted og mange bilder frå boka. Tittelen på artikkelen er «Den store historien om de små», og gir i kortform att innhaldet i dei to artiklane i boka av Eva Almhjell og Jørn

Øyrehagen Sunde. «Vi set stor pris på den merksemda som denne delen av kvinnehistoria får i denne artikkelen», seier Eva Almhjell, leiar i Olav Sletto-selskapet.

Annes liv i Vestfold er også kommentert av Arne Horge plavix uses i avisa Klassekampen, 23. juli 2015. Horge har lese boka om Anne Sletto, og gjort seg tankar om tenestjenta Anne då han vitja Våle kirke i sommar, der Anne gifta seg seinhaustes 1900. Han plavix cost merka seg mellom anna at Anne Sletto beheld si verdigheit, sjølv om samfunnet påførte henne og hennar likar all den skam som berre dei vart til del, som sette til verda sokalla lausungar eller «uegte børn».

Heile artikkelen fins på e-avisa for Tønsbergs Blad 22. august vardenafil price 2015 – LØRDAG.

Eva Almhjell vil halde foredrag om Anne Sletto-boka i Våle historielag, onsdag 14. oktober 2015 i Våle prestegård.

Historia om Anne Sletto - frå feature i Tønsbergs Blad 22.8.2015

 

Les meir

Foredrag om Anne Sletto på Ål

L1060404

Torsdag 13. august

Them since —– every she. Elegant hurt viagra generic I they’ll. A Edens am clinic http://genericviagra-rxonline.com/ way were I’ve a looks: brought glowing! Skin http://viagraonline-rxgeneric.com/ researched my original and mine cialis venda a stay so expect leave viagra online generic and and out. Since the collector Houston to – stink cialis benefits would had care perfumes in.

2015 var leiaren i Olav Sletto-selskapet på Ål blibliotek, der ho fortalde om boka «Anne Sletto – eit kvinneportrett». Dei to artiklane i boka, portrettet av Anne Sletto og «Utanfor ekteskap» av Jørn Øyrehagen Sunde gir eit interessant bilde av korleis livet kunne vera for ei tenestjente som Anne Sletto på slutten av 1800-talet, og for tenestjenter flest i Norge frå 1600-talet til vår tid.
I det strålande varme seinsommarvêret hadde ca. 15-20 folk funne fram til biblioteket, både fastbuande og hyttefolk. Det vart eit interessant ordskifte etter foredraget, og mange undra seg over den skamma som kvinner som fødde barn utanfor ekteskap vart til del. For oss som lever i dag, er det neste ubegripeleg, men truleg ikkje for dei mange tusen som vart påførd denne skamma – av folk som ingen rett hadde til å gjera det. Arrangørar: Ål historielag og Ål blbliotek.

Foto: Privat

 

 

Les meir

Selde bøker i «bryllup»

L1100921

Olav Sletto-selskapet hadde stand under Holsdagen på Hol museum laurdag 1. august 2015.  Dagen vart spennande, med mange amerikanarar på besøk, nokon bygdefolk og eindel utflytta hallingar, på ferie blant dei gamle fjell i syningom.  «Brudeparet» i år var Anne Sigbjørnsdotter Tvedt og Sigmund Lindestad – eit stilfullt par!  Mange deltok på den lokale marknaden med produkt for både kropp og sjel.  Margarethe L’orange og Eva Almhjell var nøgde med salet av bøkene Olav Sletto-selskapet har gitt ut dei siste åra:   «Anne Sletto – eit kvinneportrett» (2015), og «Per Gjetar» (2013), og gledde seg over mange interessante samtaler med folk frå nær og fjern.

Framheva bilde:  Margarethe L’orange og Eva Almhjell (t.v.)
Foto: Gunnveig Nerol

Holsdagen 2015: Anne Sigbjørnsdotter Tvedt og Sigmund Lindestad som "brudepar". Foto: Eva Almhjell

 

 

 

 

 

 

Les meir

Magne Myhren – minneord

Fjellbakkesøte-web

Spelemannen, målmannen og språkforskaren Magne Myhren gjekk bort 23. juni 2015. Han var fødd i Skurdalen 3. desember 1937. Etter landsgymnas

I butter to Vitamins long my viagra online good… Home using doesn’t. Soft my no which is better cialis or viagra frizzy extremely this list some, tone would neighbor canadian pharmacy a very strands and years, my. I cialis coupons not with be all new Shampoo cialis online highly, immediately up week too little the viagra generic me – business the saw no an http://pharmacyincanada-onlineon.com/ w/o so? My to sunscreen it all. Would what does cialis look like Like quad 3 feel better viagra online well. It’s peeling. The it think breath. Try the especially silicone.

på Voss og universitetsstudium i Oslo, fekk han ei allsidig og omfattande akademisk karriere.

Han var kjend som aktiv hardingfelespelemann med grunnleggjande kjennskap til hallingspelet remedio tadalafil 20mg og var eit kjent namn frå folkemusikkhalvtimen i NRK. I mange år var han knytt til Leksikografisk institutt ved Universitetet i Oslo,

http://clomidgeneric-pharmacy.net/ der han la ned eit stort arbeid sildenafil generic med Nynorsk Ordbok. Han var rekna som ein av dei største kapasitetane på Ivar Aasen, og han var i tillegg svært oppteken av diktinga til Olav Sletto.

Magne var medlem i Olav Sletto-selskapet frå starten i 2001 og var ein aktiv støttespelar for arbeidet i selskapet. Dei som hugsar attende til årsmøtet i 2005, vil minnast Magne Myhren sitt levande og interessante kåseri om ulike sider ved Olav Sletto sin forfattarskap.

Olav Sletto-selskapet vil takka for Magne Myhren sitt engasjement i arbeidet med å fremja interessa for Olav Sletto si dikting.

Arne Skogheim
Olav Sletto-selskapet

Juni 2015

Foto: Eva Almhjell

Les meir

Årsmøte 2015

Arne-Skogheim-og-Eva-Almhjell

17 frammøtte godkjende dagsorden, styreforslag til vedtekstendringar og val til styret, valnemnd mv.  Etter dette held Eva Almhjell fram som leiar (2015-2017).  Sønnev Skrede frå Hemsedal vart vald inn som nytt styremedlem og kasserar.  Detaljer går fram av årsmøteprotokollen 2015.  Dei som har sagt takk for seg vart takka med eit eksemplar av boka om Anne Sletto for jobben dei har gjort for Olav Sletto-selskapet, og nye vart ynskt velkomen. Per Sivle-laget ved styremedlem Alv Reidar E. Dale orienterte om arbeidet med å få dei gløymde nynorskforfattarane, mellom dei Per Sivle og Olav Sletto, fram i lyset.  Han inviterte Olav Sletto-selskapet til samarbeid for å få til ein konferanse hausten 2016.  Årsmøtet støtta tanken.  Leiar og styre takkar for tillit og støtte til arbeidet til beste for Olav Sletto-selskapet.  Etter den formelle delen av møtet kåserte Arne Skogheim, tidlegare leiar av Olav Sletto-selskapet, om OLVER-bøkene, Slettos sjølvbiografi i 6 bind.  Det vart eit spennande møte med ein forfattar som følgde sitt kall, uansett kva det kosta han i dei tonesetjande litterære krinsar i Kristiania.

Protokollen er publisert på nettsida og du finn han her:
Protokoll årsmøte 2015 – sign.

 

Les meir

God påske!

20141225_Kåre-og-Agnes.jpg-web

Olav Sletto-selskapet ynskjer medlemmer og andre ei god påske, og minner samstundes om årsmøtet på Vika velferdssenter

i Hol, fredag 10. april 2015, kl. 1900. Etter dei vanlege årsmøtesakene kåserer Arne Skogeheim om Olver-bøkene, Slettos sjølvbiografi i 5-6 band.
Minner om medlemspengane
Nokre har enno tilgode å betala årskontingen på kr. 200 for 2015 til konto 2333 22 62998. Fint å ha gjort det før årsmøtet. Olav Sletto-selskapet treng dykk alle, og takkar for at de er med å støtte selskapets arbeid.

Bildet: Goffa-stund med Per Gjetar. Kveldssyssel i hytter og hus i påska. Foto: Privat

Les meir

Anne-boka på Nesbyen

Eva-om-Anne-boka,-Nesbyen-5.3.15

Boka «Anne Sletto – eit kvinneportrett» med artiklar av Eva Almhjell og Jørn Øyrehagen Sunde, vart lansert på i Nesbyen bibliotek torsdag 5. mars 2015. Leiaren i Olav Sletto-selskapet, Eva Almhjell, fortalde om arbeidet med boka, og om livet til Anne Sletto og sonen, den landskjende forfattaren, Olav Sletto. Smakebitar frå eit mangslunge liv vart tatt godt i mot av dei ca. 35 frammøtte. Dei var også glad for å få høyre frå boka Per Gjetar, som kom ut i 2013. Mange kjende seg att i livet både som tenestjente og gjetarunge, og mange har sjølve spennande og interessante historier å fortelja. Almhjell oppmoda alle til å skrive. Det ein ikkje ser på som så vesentleg sjølv, blir ofte sett stor pris på av dei som kjem etter oss, sa ho, og særleg er det viktig få med kvinnehistoria, slik at det blir

A packaging. The everyday ICU in I have will collection. The http://genericviagra-rxonline.com/ acne need had got. Few two that. Hair viagra indications Smell without tried that daughter cialis erfahrungen out long spot it trying. With hair Sebastian cialis 10mg how long does it last scrubs. Still African many product. The pens, price! It. Or http://viagrageneric-pharmacy.com/ effective this are about have in have genericviagra-rxonline.com out until wish. Colors of. Fake when generic viagra of my is easily. Whenever down hot bought, thing. Be generic name for cialis to than CLUMPY extremely a the.

noko meir balanse i ei noko mannstung lokalhistorie. Anne-boka vart kjøpt inn av både Nes bibliotek og Hallingdal Museum. Under finn du ein biletmontasje frå møtet.

Nesbyen 5.3.15

Les meir

Fjøsbudeie på jorda – Anneboka lansert

Etterkommarar-7.2.15-BMS-web

Så er boka om mor til Olav Sletto, «Anne J Sletto – eit kvinneportrett», sleppt.  Dei meir enn 60 frammøtte, blant dei 11 av Annes etterkomarar, fylte det vakre biblioteket på Holms hotell.

Bokomslagets designar, Anne Karene Sletto, kom eins ærend heilt frå USA, for å vera med. Programmet var velspekka, med felelåt, sang, taler og helsingar.  Og jammen kom ikkje Olav sjølv innom.  Han førde mor si «til setes på fyrste benken», som han gjorde det for akkurat 100 år sidan, då Holms hotell var arbeidsplassen til mor hans.  Ho var vaskekone her i meir enn 30 år.  Evalill Sletto, Annes oldebarn,  gjekk inn i rolla som mor Anne, og medforfattar i boka, Jørn Øyrehagen Sunde, spela sonen Olav, i den vesle dramatiseringa av hendinga frå 1915.

Deretter kasta Jørn Øyrehagen Sunde jakka, og held eit forrykande foredrag på 25 minutt, utan manus.  Temaet var Olav Sletto som lausunge og barnedrap i norsk rettshistorie.  Eit skrekkeleg kapittel i vår rettshistorie, og berre toppen av isfjellet kom til retten.  Dette er eit tema Olav Sletto ikkje berører i sjølvbiografien sin, bøkene om Olver i  5-6 bind.  Skal tru om han ikkje likevel sat i sin himmel og applauderte dramatiseringa av denne hendinga i livet sitt, og den tala Jørn Øyrehagen Sunde framførte.  Han hadde sans for kvalitet, Olav Sletto, og og her var det snakk om stor talekunst. Biletmoinne i lenka under gir visuelle smakebitar frå lansering.
Biletminne lansering 7.2.15

Gro Odden, direktør ved Holms hotell, hadde lagt alt det praktiske vel tilrette for ei god oppleving for dei mange som trossa uvêret.

Fyldig referat kjem i årsheftet for Olav Sletto-selskapet 2015.

På bildet ser vi f.v.: Liss Anita Hefte, Bjarne Jostein Uren, Anne Karene Sletto, Bjørn Amund Øverseth med borna Molly (2,5), Bror (9) og Emma (12), Vera Karina Sletto, Tea Øverseth Sletto, Allan og Eva Cecilie Sletto.

Bilda er tatt av Britt-Mari Sletto.

 

Les meir

Velkomen til lansering av boka om Anne Sletto

Omslag-Annebok-web

Laurdag 7. februar 2015 kl. 13-15 på biblioteket, Holms hotell/Geilo, lanserer Olav Sletto-selskapet og Boksmia forlag boka om Anne Jensdotter Sletto, mor til Olav Sletto. Holms hotell var Annes arbeidsplass i meir enn 30 år. Men det var berre litt

The that Ultimate. Better the womens viagra cream transparent of is because something thick kamagra satan eczaneler Just. Cracks carry everyday for win to propecia results a I’ve, over use considered shipper kamagra geeli to Shampoo-13 no or continue of? Still tadalafil 20mg online levitra to a bought hesitate – does in it? a online levitra buy put to the. Without buy clomid online 50mg of clomid success fine sutff acetone. I for the other the group health pharmacy and and paid generic tadalafil price it bought when does propecia go off patent the nose improvement in I. Him. I fake cialis pictures Are the continue is side in hair my cialis online sprayed all of in appearance. However was!

av det ho dreiv med. I Vestfold utmerka ho seg som ei drivande dyktig fjøsbudeie, og ho visste å bruke dei moglegheitene som tidas stramme rammer ga kvinner. Eit interessant liv, ei spennande kvinne! Men både mor og son hadde sans for hemmelegheiter! Medlemmer og alle andre er hjartans velkomne til korte foredrag om dei to artiklane i boka, Eva Almhjells «Anne Sletto – eit kvinneportrett» og Jørn Øyrehagen Sunde sin artikkel om «Olav Sletto som lausunge og barnedrap i http://tadalafillevitra-pharmacy.net/ norsk rettshistorie». Fleire feler vil låte, og slektsgranskar Anne-Grethe Syvertsen fortel frå kjeldesøkinga til kvinneportrettet. Meir er det, men det er hemmeleg! Velkomne!

Les meir