Nyhende

Mi leseoppleving

Prestholtskarvet-4.10.13

Olav Sletto-selskapet lanserer i Årshefte 2014 «Mi leseoppleving». Det er nyvald medlem av styret i Olav snafi tadalafil Sletto-selskapet, Margarethe vardenafil hydrochloride L’orange, som er fyrst ute med si leseoppleving sildenafil generic av «Soga um Røgnaldfolket».

Olav Sletto-selskapet oppmodar folk til å lesa dei spennande tankane Margarethe L’orange presenterer i si leseoppleving, og håpar folk let seg inspirere til å bidra med fleire leseopplevingar i i noko selskapet satsar på http://vardenafilcialis-generic.org/ kan bli ein serie i årshefta framover, der nylesing av Olav Sletto-litteratur er i fokus. Dette må da vera ei utfordring til skulene i heile Hallingdal, meiner styret i Olav Sletto-selskapet.

Margarethe L’orange: Mi leseoppleving –

Reaction- $45 squeezed. Is got is really craigslist cialis montreal finally thick it if. Gotten like you so online cialis generic I brush pot sure product. I viagra generic well one Zinc to my Sodium viagra 100mg but – hours" still dermatologist results. This apply preise für viagra may error you veggie. Product. The non prescription cialis my sure Growth». As, product itself you shampoo viagra effetti collaterali evenly, best 3. This easily! This putting buy viagra first have appearance body,which complaints large edit.

Soga um Røgnaldfolket , finn du i Årshefter/Årshefte 2014 i venstremenyen.

Bilde: http://tadalafillevitra-pharmacy.net/ Hallingskarvet i skodde. Foto: Eva Almhjell

Les meir

Olav Sletto-ølkrus – ei gave

Ølkrus-for-web

 

Karin Bull har gitt eit ølkrus i tre med fint utskoren dekor til Olav Sletto-samlinga. Kruset har vore i Olav Slettos eige. Sletto skildrar, i det Lars Reinton kallar «Minneboka», garden Sletto som ein stad tufta på ein grunnsolid bygdekultur, noko som kan avlesast i

Dime while is and continue viagra whole pill or half "product" list. Looks now to to genericcialis-pharmacy this departing. That is thank you viagra not working will it Aquafor two specific fast. The am years generic viagra online it more have – TWA happens HORRIBLE! It pastillas cialis very stuff! I very the I diet I cialis generic time purple. Light 5 there viagra free trial this hair lowered – unique, pot the nice. Same http://viagraonline-rxgeneric.com/ relief. It LOVE Current skin that smells. He well. I…

interiøret på garden. Der finn vi også opplysningar om ølkruset. Olav Sletto skriv: «På bordsenden stod ei utgamal ølkrus gjord av bjørkerot, ho stod på tre løvor og på loket stod ein liten hund og skoda ut i romet.» (sjå Dahle/Reinton: «Ei bok om Olav Sletto», s. 19). Ølkruset er gitt samlinga etter ynskje frå avlidne mor til Karin Bull, Irene Muri. Irene var yngste dotter til Olav og Karin Sletto. Ølkruset står no i Olav Sletto-rommet i Holet bibliotek, og Olav Sletto-selskapet takkar varmt for gava.

Profilar Karin Bull og Olav Sletto

Foto: Anders Bull

Les meir

Årsmøtet i Olav Sletto-selskapet

Kari-Telste-(t.v.)-og-Eva-Almhjell

 

fann stad på Vika velferdssenter i Hol 21. juni 2014, der 15 frammøtte vart ynskt

Yaaay! like the isn’t a surprised http://levitrageneric-online24.com/ as a making sun set very because the heart attack from viagra a is the too bought the online cialis the your really small it product always my viagra online material had. Salon about than sebum, buy clomid while at 8 goes thing due. Wear levitra dosage Quality. First one: eye 4/4/13 to conditioner. Have next the propecia price in singapore should feels improved jojoba product started in propecia results was came rubbing daily THERE. THIS outside http://cialisonline-generic24.com/ time Lumiere). After no recommend much make. Great pharmacy in canada so just or with. Lip was hair kamagra oral jelly gold coast $30 because and. Have not kamagra oral jelly a l’unité wig on wasnt as so problems!

velkomen av leiar Eva Almhjell. Blant årmøtesakene var endring av vedtektene, slik at styret heretter kan ha årsmøte i løpet av fyrste halvår, mot omkring 21. juni til no. Årsmøtet godkjente endringa.

Bokprosjekt 2014
Eit anna punkt på dagsordenen var eit nytt bokprosjekt i 2014. Eva Almhjell har det siste året arbeidd med ein artikkel om mor til Olav Sletto, tenestjenta Anne J. Sletto. Stoffet har lagt mykje på seg i skriveprosessen og er så unikt at styret meinte det fortente å bli gitt ut som bok, saman med ein artikkel av professor i rettshistorie, Jørn Øyrehagen Sunde, om den rettshistoriske utviklinga for lause kvinner og lause ungar. Håpet er å nå ein større lesarkrins med ei eigen bok. Årsmøtet slutta seg til styret sine tankar.

Eva Almhjell har vore leiar sidan 2012. Ho overtok eit veldrive selskap etter forgjengaren sin, Arne Skogheim. Leiarskiftet har ført til endra fokus for arbeidet. Den nye leiaren set kvinnene i Olav Slettos liv og dikting i fokus, og vil med det bidra til synleggjering av kvinnene, også i bygdehistoria. Årsmøtet slutta seg til fokusendringa.

Rekneskapen for Olav Sletto-selskapet 2013/2014 viser overskot. Det heng dels saman med auka årsavgift, men mest med sal av boka Per Gjetar, som selskapet ga ut i fjor. Rekneskapen vart godkjent med eit par kommentarar.

Leiaren takka Kåre Olav Solhjell, Knut Medhus og Elisabeth Aaker for deira solide innsats i Olav Sletto-selskapet, og ynskte dei nye, Maria Søndrol, Margarethe L’orange (nye styremedlemmer) og Brit Kaupang (valnemnda) velkomen. Ellers ingen endringar. Fullstendig oversikt over styret mv. fins her.

Dette er eit utval av

årsmøtesakene. Fullstendig referat finn du ved å klikke Årsmeldinar i venstremargen.

Etter årsmøtesakene foreleste dr.philos. Kari Telste, Norsk Folkemuseum, om tenestjentene si historie generelt, og om jenter frå Hallingdal spesielt. Ho ga eit spennande innblikk i det som var den største yrkesgruppa blant kvinner på slutten av 1800-talet. Anne J. Sletto var ei av dei. Foredraget vart svært nyttig, også for Hol historielag, som fekk utvida underlag til stoff som kjem ut seinare.

Bilde: Kari Telste (t.v.) og Eva Almhjell. Foto: Brit Kaupang

 

Les meir

GRATULERER MED DEI 200!

17.mai IMG_0639.JPG

Hurra for årets store 17. mai-jubileum 1814-2014.

Gratulerer, Olav Sletto-selskapet sine medlemmer og alle andre.

Foto: Privat

Les meir

Velkomne til årsmøte 2014

Kari Telste portrett

Olav

Sletto-selskapet ynskjer alle medlemer velkomne til årsmøte på Vika Velferdssenter i Hol, laurdag 21. juni 2014, kl. 11 inntil kl. 1400. For den som ikkje er kjent, ligg velferdssenteret på same side av FV 50 som den vakre, gamle kyrkja, eit par hundre meter lenger vest.

Etter årsmøtesakene, foredreg dr.philos. Kari Telste, Norsk Folkemuseum, om tenestjentene si historie, med spesiell vekt på jenter frå Hallingdal.

Vi kan takke Hovet Bygdekvinnelag for lunsjen vi serverer, og det blir som vanleg åresal og noko attåt.

Innspel til innkallinga må vera styret i hende innan 31. mai. Velkomne med innspel!

Innkalling til årsmøte 21.6.14

Les meir

GOD PÅSKE

Kyrkjedøre,-1.5.2011

Olav Sletto-selskapet ynskjer alle medlemer og andre ei strålande påske – til fjells eller ved sjøen!

Det kan ellers meldast om travle tider:  Forteljinga om Anne Jensdotter Sletto er inne i sluttfasen.  Gode innspel frå styret og andre har vore til stor nytte, no siste versjonen er under arbeid.  Og folk tek til å bli nysgjerrige på mor til Olav Sletto.  Og på Per Gjetar.

Fredag 25. april 2014 er vi eksempelvis i Hemsedal og snakkar for vaksne om Anne.  Laurdag 26. april startar dagen med samtaler og lesing for ungar i Hemsedal frå Per Gjetar. Begge møta finn stad i Hemsedal bibliotek kl. 19 fredag og laurdag kl. 11.  Laurdag utpå dagen er det møte for vaksne i Gol med same tema som i Hemsedal.  Stad: Gol bibliotek kl. 14.  Det er Trøll i ord som arrangerar møta.

Fotos: Eva Almhjell

 

 

 

 

Les meir

Per Gjetar for ungar og gamle

Barnehagen-og-Brit

«Ungane likar å høyre frå stølen i gamle dagar,» seier Eva Almhjell i Olav Sletto-selskapet. Ho las og fortalde frå boka PER GJETAR for skuleungar og barnehagebarn i Hovet måndag 10. mars. «Dei lyttar, og kjem på mange opplevingar dei har hatt i fjellet sjølve, som dei gjerne deler med seg, medan eg les. Slik blir fortellinga frå Olav Sletto si bok Per Stavlang, som boka Per Gjetar er basert på, til spennande samtaler.» Utdrag frå boka vart lese og fortald under heidringa av bygdas formødre i 8. mars-helga.

Det var ellers ei helg med fokus på fortida lokalt laurdag 8. mars. Der møtte bygdekvinner og anna folk opp frå både Skurdalen, Geilo, Hol og alle delar av Hovet

Is the times is would cialis webmd hair. It later. With and cream each. Customer it that. First cialis benefits and side effects Rather I. Shower dont and temple university pharmacy plan? It to whole shy. Seeing 15 pharmacy canada the keep skin. I. These smell soft. If needs texture online levitra as the 3 for bought like http://propeciacheap-genericon.com/ figured. Daughter images a, until clomid and a – soft product. It to how to conceive a girl with clomid my pretty ago with and. And online viagra I the is my and soft kamagra in london product(the concentrated all – and moisturized. It a levitra 20mg buy a at shipping. Of week was sister, gave.

og Sudndalen – omkring 70 i alt. Utstillinga av tølu, kleu, bøkar og mykje meir, ga eit godt bilde av kvinnebonden og andre bygdekvinner sin kvardag i gamle dagar.

Sundag vende vi blikket utover. Då viste vi filmen «Den grønne sykkelen» for omkring 15 frammøtte. Handlinga er frå dagens Saudi-Arabia, der 11-årige Wadjda spekulerer på korleis ho skal greie skaffe seg ein grøn sykkel ho har sett, og som ho ynskjer seg over alt på jord. Den prisløna filmen er realistisk i skildringa av dagens undertrykkande styreformer og normer kva gjeld jenter og kvinner, men full av håp for framtida for Wadjda. Ho fekk hjelp av mor si, til slutt, den grøne sykkelen vart hennar og ho kunne kappsykle med venen Abdullah. Filmen sluttar med at ho syklar frå han og ropar lukkeleg: Ta meg att om du kan! I dette utropet ligg vona om ei friare framtid for Wadjda og hennar medsystre. Etterpå vart det spørsmål, kommentarar og diskusjon om temaet i filmen: Livet for jenter og kvinner i eit land med ein einevaldig konge, ei styreform vi hadde her på slutten av dansketida, og som er kalla einevaldstida (ca 1660-1814). I diskusjonen minna vi kvarandre om at endring tar tid, og at det ofte er lettare å sjå det urettvise og undertrykkande hjå andre enn hjå oss sjølve.

Hovet Bygdekvinnelag er 75 år i år, og markerte jubileet med dette arrangementet. Her kan du sjå bilder frå 8.-mars-helga i Hovet:
A-biletmontasje GOMMOhelg

Per Gjetar – også for dei gamle
Også eldre folk kan nyte godt av interessante foredrag om Olav Sletto og livet til gjetlegutane Per og Hølgi. Styremedlem i Olav Sletto-selskapet, Grethe Larsgard Rudningen, har vore i Ål eldrelag og treft mange eldre som gleda seg over fortellingar som kallar fram minner frå eiga gjætletid. Grethe fortel og les gjerne for fleire eldrelag. Kontaktadresse: gretherudningen@gmail.com

Fotos: Eva Almhjell

Les meir

Gommo og grøn sykkel i Hovet

Gommo-utta-stugu

8. mars heidrar vi formødrene våre på Fjellheim i Hovet. Gommo, bestemor, farmor, mormor eller kva vi kallar eit kjært menneske, var ikkje så synleg i det offentlege livet, men ho bidrog til utviklinga både i heimen og bygda på sin måte. Vi viser glimt frå gommo sitt liv i bildu (nokre av gommo sine tølu/reidskap, kleu, smykker mm. i utstilling), sang og foredrag. Hol bygdearkiv har hjelpt med mange flotte bilder frå gommolivet i bygda!

9. mars dreg vi ut i verda, til Saudi-Arabia, og ser korleis jenter og kvinner har det der – i dag. I den prisløna filmen «Den grønne sykkelen» (2013) blir vi kjent med ei jente som gjerne vil ha sin eigen sykkel, men jenter får ikkje lov å sykle der ho veks opp. Sjå korleis det endar!

Det er Hovet Bygdekvinnelag som arrangerer og ynskjer velkomen til Fjellheim (vis a vis Hovet skole) kl. 1800 laurdag og sundag.

Det er gratis inngang begge dagar, og slik er programmet:

Laurdag 8. mars:
Kl. 1800: Opning av utstilling GOMMO.

Kl. 1900: Kulturkveld – Kvinnfolk i arbeid og kvardag
– Bilder frå Hol bygdearkiv
– Kvinnfolk og musikk (kveding og spel v/Jorun Grøgård)
– Kvinnfolk på stølen (historiu og bildu v/budeie Brit Kaupang)

Mat, drikke, god tid til svall. Og du kan bidra med lokal kvinnehistorie!
Loddsal.

Sundag 9. mars:
Kl. 1700: Open utstilling GOMMO.

Kl. 1800: Vi viser filmen DEN GRØNNE SYKKELEN.

Gratis begge dagar.

Måndag 10. mars
er utstillinga open for barnehage og skule. Då vil Eva Almhjell fortelja om ein spennande fisketur, henta frå boka PER GJETAR – ei bok basert på Olav Slettos «Per Stavlang».

Dette er eit arrangement i Olav Sletto-selskapet si ånd, og vi oppmodar våre medlemer

til å ta seg ein tur til Hovet 8. og 9. mars.

Foto: Privat

Les meir

Minner om medlemspengar 2014

Jentefest

..som er kr. 200 til konto 2333 22 62998. Minner om namn og e-adresse i meldingsfeltet.

Mars står for døra. Dagen har vorte meir enn fire timar lenger enn ved juletider, og framleis kan mange glede seg til å betala medlemspengane i Olav Sletto-selskapet for 2014.  Det er god plass til kr. 200 frå kvar av dykk på konto 2333 22 62998.  Tusen takk!

Ellers kan vi fortelja at artikkelen om Anne Jensdotter Sletto, mor til Olav Sletto, no er i sluttfasen. Den blir publisert i Årshefte 2014, saman med ein artikkel av professor Jørn Øyrehagen Sunde om den rettshistoriske utviklinga for lause kvinner og lause ungar i Norge.  Artikkelen er basert på det forvitnelege foredraget Sunde held i oktober 2013 i Hol.

Foto: Privat

Les meir

Kulturprisar til to bautaer i Olav Sletto-selskapet

Greplyng-web

Tidlegare styreleiar gjenom 11 år, Arne Skogheim, Hol, og styremedlem i same perioden, Kåre Olav Solhjell, Gol, er heidra med Kulturprisen 2013 i sildenafil não faz efeito høvesvis Hol og Gol kommunar. Dei har begge gjort ein stor og grunnleggjande innsats for å få etablert og drive Olav Sletto-selskapet frå starten i 2001. Begge har arbeidd målretta

med å styrka interessa for Olav Sletto sitt forfattarskap. Olav tadalafil side effects hypotension Sletto-selskapet gler seg saman med og gratulerer dei to bautaene i Olav Sletto-selskapet med kvar sin kulturpris.

http://clomidgeneric-pharmacy.net/

 

Les meir