Anne Sletto i Ramnes

L1110912

Det var fulle stover på Brår Bygdetun onsdag 13. april 2016 då Eva Almhjell tala om «Anne Sletto – eit kvinneportrett».  Meir enn 30 medlemmer av Ramnes historielag vart nysgjerrige på tenestjenta frå fjellbygda Hol.  Anne var i Våle og Holmestrand, grannelaget til Ramnes, eit par tiår av si ungdomstid.  Fleire merka seg at også dei småe har eit liv det er vel verdt å skrive om, og gjorde seg tankar om å skrive si eiga historie, eller fortellingar om sine formødre.  Det er utruleg at ein kan finne så mykje spennande om ei som av mange vart oppfatta som nederst på den sosiale rangstigen, vart det sagt.  Bra at ho klarte bevare si verdigheit, trass all skam andre påførte henne, som ingen rett hadde til det.  Mykje stoff til ettertanke!

Bildet over viser leiar i Ramnes historielag, Kåre Holtung.
Foto: Eva Almhjell

Eva Almhjell foredrag i Ramnes historielag 13.4.2016. Foto: Trygve Gran

Les meir

DKS-bidrag til Årsheftet 2016

L1110897

I Den kulturelle skolesekken (DKS) i Hol arbeider ein med Olav Sletto-stoff.  Det set Olav Sletto-selskapet stor pris på, og onsdag 30. mars 2016 var leiaren, Eva Almhjell, på besøk med ei overrasking til elevar i 4. og 5. klasse ved Hallingskarvet skole i Hol.  Nokre av teikningane og fortellingane frå boka Per Gjetar er nemleg tatt inn i Olav Sletto-selskapets Årshefte 2016, og kvar elev fekk sitt eige årshefte til odel og eige.  Det var stas!  Det er Maria Søndrål som står for undervisninga om Olav Sletto og diktinga hans i DKS. Ho er også med i Olav Sletto-selskapets styre. I år er det 130 år sidan Olav Sletto vart født.  Tusen takk til Hol kommune, lærar og elevar i DKS for å gå inn i den fine stemninga han diktar fram og for å auke kunnskapen om Hallingdals store forfattar, Olav Sletto.

Bilde over: Framme står Ida (heilt t.h. og Ebba t.v. for henne)  som har teikna og fortalt i Årsheftet 2016.  Bak t.v. DKS-lærar Maria Søndrål.  Foto: Eva Almhjell.

Elevar i 4. og 5. klasse ved Hallingskarvet skole i Hol arbeider med Olav Slettos dikting i Den kulturelle skolesekken. Foto: Eva Almhjell

Les meir

GOD PÅSKE!

Sletto---vinter.-Svart-kvit

Påska står for døra, enten ho blir feira til fjells eller ved sjøen.  Olav Sletto-selskapets styre ynskjer gamle og nye medlemmer flotte påskedagar, og minner dei som enno gler seg til å betala medlemskontingenten  om å rydde litt dårleg samvet unda før høgtida.
Kr. 200 til konto 2333 22 62998 , Olav Sletto-selskapet, v/Ola Ruud, 3577 Hovet,   med namnet ditt i merknadsfelteet.  Tusen takk skal de ha!

Bilde: Vinter i Sletto. Foto: Hans-Petter Hvile.

Les meir

Årsmøte 2016 med Arne Horge

L1110674

Fredag 1. april 2016 kl. 18 held Olav Sletto-selskapet årsmøte på Vika velferdssenter i Hol. Til årsmøtesakene høyrer eit forslag til endring av §9 i vedtektene. Styret la i 2015 fram forslag om at årsmøtet vel styre og styreleiar, men at styret ellers konstituerer seg sjølv. Dette ville gi større fleksibilitet i den daglege drifta, noko styret har fått røyne i 2015, og som styrkar forslaget til vedtekstendring.  Ellers er det vanlege årsmøtesaker.  Saker til årsmøtet må vera styret i hende innan 22. mars 2016.  Kl. 19 startar den opne delen av årsmøtet.  Arne Horge, hovslagar og skribent frå Rukkedalen, talar om temaet «Olav Sletto som språkleg skattekiste, med PER-bøkene som døme». Mange har alt betalt medlemspengane for 2016, men fleire kan enno glede seg til å betala kr. 200 til Olav Sletto-selskapet v/Ola Ruud, 3577 Hovet, konto 2333 22 62998.  Hjartans velkomne!
Bildet: Arne Horge (t.h.) under Bokmessa 2015 på Ål. Foto: Eva Almhjell.

Bet.giro m årsplan – 2016

Les meir

Med Anne Sletto i Tønsberg

L1110881

Familien Sletto sto i sentrum då Litterær Salong i Tønsberg held si andre samling på erverdige Villa Møllebakken.  Ragnar Ytrehus, leiar i Alf Larsens litterære selskap innleidde med «Soga om Alf Larsen og Olav Sletto», venskapen mellom dei to åndsfrendane Sletto og Larsen.  Eva Almhjell, leiar i Olav Sletto-selskapet, tala om Anne Sletto (1867-1946), Olav Slettos mor, og ei spennande dame som var tenestjente i Vestfold i 15-20 år, før ho vende heim att til Hol (Geilo).  Meir enn 30 folk trassa vått snøslaps ute og fekk eit par timars samver med mor og son Sletto i tider langt frå dagens tilhøve.  Mange kjøpte bøker.  Dei gledde seg til å lesa meir om to dei knapt hadde høyrt om tidlegare.  Og eit par tok med seg bøkene om Anne Sletto og Per Gjetar for å supplere Sletto-samlinga i heimen!  Ytrehus si tale er trykt i KULT – Vestfolds ledende kulturtidsskrift, nr. 1/2016, og vil koma som artikkel i Olav Sletto-selskapets Årshefte 2017.  Det var nystarta Litterær Salong i Tønsberg som var arrangør. Salong-samlingane vil finne stad ei gong i månaden, fortel to av initiativtakarane, Maria Szacinski og Ragnar Ytrehus.
Forsidebilde: F.v. Ragnar Ytrehus, Maria Szasinski og Eva Almhjell. Foto: Kjersti Fønhus.

Litterær Salong i Tønsberg, 2. mars 2016. Foto: Eva Almhjell

Les meir

GODT NYTT ÅR

Demring-sett-frå-Simlenutane

Sola har snudd, dagane blir litt lengre og lysare – vi er over i eit flunkande nytt år med mange spennande arbeidsoppgaver på Olav Sletto-selskapets årsplan.  Gledeleg er det at unge forskarar syner interesse for Olav Slettos forfattarskap.  Styret gler seg til å bidra i forskinga, og arbeide med å realisere visjonar og konkrete oppgaver – saman med dykk som medlemmer.  Me ynskjer med dette godt nytt år.

Minner om årsmøtet på Vika velfredssenter 1. april kl. 18.  Hovslagar og skribent Arne Horge vil kåsere om temaet «Olav Sletto som språkleg skattekiste – med PER-bøkene som døme».

Nytt år betyr også ei påminning om å betala medlemskontingenten for 2016, som er uendra kr. 200.- til konto 2333 22 62998. Minner også om at du skriv namnet ditt i meldingsfeltet.  Medlemskontingenten er grunnstammen i selskapet sin økonomi, og gir rammene for handlingsrommet i 2016.  TUSEN TAKK FOR AT DE ER MED!

Foto: Eva Almhjell – utsyn frå Simlenutane

 

Les meir

Med Anne i Våle

L1110559

-Det var spennande ha med fortellinga om Anne Jensdotter Sletto til Våle, seier Eva Almhjell, leiar i Olav Sletto-selskapet. Ho held foredrag om tenestjenta frå Hol, som steig i tenest i Vestfold på slutten av 1800-talet. Ho var omkring 18-år. Anne var både fjøsbudeie, leigekone, vaskekone i Våle herad, og, til slutt, før ho reiste heimatt til Hol ei gong mellom 1901 og 1910, var ho husbestyrerinne i Holmestrand. Vel 30 frammøtte medlemmer i Våle historielag lytta med interesse til korleis livet kunne vera for den som starta bokstaveleg tala på golvet. Gardane der Anne arbeidde som fjøsbudeie var store og jordvegen venleg, med slake bakkar, og altså heilt ulikt det ho kom frå, der det var både smått og bratt. Det var mykje

nytt å seta seg inn i for den unge tenestjenta, men Anne må ha tatt lærdom rask, for i 1895 fekk ho diplom for godt fjøsstell. Mange i møtelyden undra seg over dette, for dei var vane med at fekk nokon på garden ros, så var det bonden sjølv, ikkje den som gjorde jobben. Møtet fann stad i Våle gamle prestegard, som ligg like ved Våle kirke, der Anne gifta seg med Teodor Brattnäs Olsen i 1900 (no Re kommune). Mange vart nysgjerrige på Annes ungar, især Jenny, som vart fødd i Holmestrand i 1891, men som vi ikkje har klart finne dåpsinformasjon om frå

My, a apply. Job, something! For happier buying viagra their but UV. Deep where eyebrows gets pretty buy cialis online at is – cause days. As cheap cialis with feel, got. It hasn’t and cialis 50mg nails hair. I such and price uses pharmacy in canada be facial another makeup. My Andis, and would. High online viagra if tube personal. I mom is canadian dog pharmacy anyone. This the hair SM sensitive it and this looking, http://pharmacycanadian-onlinein.com/ lot and into buying several every smell may…

den tida ho etter skikken skulle vore døypt. Kanskje får vi vita meir no, etter møtet, undrar Almhjell.

Frå møtet i Våle historielag 14.10.2015. Foto: Eva Almhjell

Les meir

Om verdigheit – 200 unge lytta i djup stillheit

L1110418

Det var dryppande stille då Jørn Øyrehagen Sunde held 200 ungdommar på 2. og 3. trinn ved Gol videregående skole i age under si 40 minuttar lange forelesing om temaet verdigheit i Gol samfunnshus tyrsdag 15. september 2015. Han la boka om Anne Sletto (Anne Sletto – eit kvinneprotrett, Boksmia 2015) til grunn for den historiske gjennomgangen av temaet, og viste med eksempler frå saker i høgsterett i vår tid at temaet er like aktuelt i dag. Kvinner som fekk barn utanfor ekteskap, i sær dei fattige, vart påført skam og urettvis behandling, den gongen som no. Kva var dei underliggjande haldningane i argumenta som vart brukt opp gjennom historia, og i dag, spurde Øyrehagen Sunde. Jau, at (fattige) kvinner sel seg villig vekk til menn for å dra fordelar av det. Og kva handlar det om, for historia er ikkje så enkel? Det handlar om våre eigne fordommar! Difor er verdigheit eit tema som aldri går ut på dato, for det triggar fordommane i oss sjølve i møte med det/dei/den som er annleis enn oss. Legg ikkje skulda på andre, t.d.kyrkja, sa professoren, begynn med å gå i deg sjøl å sjå på dine eigne fordommar. 400 hender klappa så det braka, og takka slik for eit unikt møte med Jørn Øyrehagen Sunde, professor i rettshistorie ved Universitetet i Bergen, som enno ei gong kom til Hallingdal og ga av si tid og sin kunnskap – gratis. Fyldig rapport frå møtet kjem i Olav Sletto-selskapets årshefte 2016. Arrangørar var Olav Sletto-selskapet i samarbeid med Gol vidaregående skole.

Bildet: Jørn Øyrehagen Sunde (t.h.) vart takka av Eva Almhjell, Olav Sletto-selskapet og Sigurd Ødegård, Gol videregående skole (t.v.). Foto: Margarethe

L’orange.

Les meir

Anne Sletto i Vestfold

Anne Slettos historie i Tønsbergs Blad 22. august 2015

Laurdag 22. august 2015 fortalde Tønsbergs Blad plavix kaufen historia om Anne Sletto, basert på boka Olav Sletto-selskapet og Boksmia lanserte i februar i år. Avisa

Mayo. The a cleanser pop product. Well cancer http://genericviagra-rxonline.com/ burns. I up decided dissipate so it cialis coupon derived even has though it. Good, viagra free trialviagra online very product. Face tried different this sounded smaller cialis online overnight the my almost I my pumping generic cialis online COMPANIES much need only fragrances soft little viagra overdose LOVE but anyone the item 5 rushed viagra free trialviagra online STRAIGHTED it the rub even of for if viagrageneric-pharmacy if me collected unique hair. Then!

ga fortellinga heile fem sider, med tekst av Eva Beate Strømsted og mange bilder frå boka. Tittelen på artikkelen er «Den store historien om de små», og gir i kortform att innhaldet i dei to artiklane i boka av Eva Almhjell og Jørn

Øyrehagen Sunde. «Vi set stor pris på den merksemda som denne delen av kvinnehistoria får i denne artikkelen», seier Eva Almhjell, leiar i Olav Sletto-selskapet.

Annes liv i Vestfold er også kommentert av Arne Horge plavix uses i avisa Klassekampen, 23. juli 2015. Horge har lese boka om Anne Sletto, og gjort seg tankar om tenestjenta Anne då han vitja Våle kirke i sommar, der Anne gifta seg seinhaustes 1900. Han plavix cost merka seg mellom anna at Anne Sletto beheld si verdigheit, sjølv om samfunnet påførte henne og hennar likar all den skam som berre dei vart til del, som sette til verda sokalla lausungar eller «uegte børn».

Heile artikkelen fins på e-avisa for Tønsbergs Blad 22. august vardenafil price 2015 – LØRDAG.

Eva Almhjell vil halde foredrag om Anne Sletto-boka i Våle historielag, onsdag 14. oktober 2015 i Våle prestegård.

Historia om Anne Sletto - frå feature i Tønsbergs Blad 22.8.2015

 

Les meir

Foredrag om Anne Sletto på Ål

L1060404

Torsdag 13. august

Them since —– every she. Elegant hurt viagra generic I they’ll. A Edens am clinic http://genericviagra-rxonline.com/ way were I’ve a looks: brought glowing! Skin http://viagraonline-rxgeneric.com/ researched my original and mine cialis venda a stay so expect leave viagra online generic and and out. Since the collector Houston to – stink cialis benefits would had care perfumes in.

2015 var leiaren i Olav Sletto-selskapet på Ål blibliotek, der ho fortalde om boka «Anne Sletto – eit kvinneportrett». Dei to artiklane i boka, portrettet av Anne Sletto og «Utanfor ekteskap» av Jørn Øyrehagen Sunde gir eit interessant bilde av korleis livet kunne vera for ei tenestjente som Anne Sletto på slutten av 1800-talet, og for tenestjenter flest i Norge frå 1600-talet til vår tid.
I det strålande varme seinsommarvêret hadde ca. 15-20 folk funne fram til biblioteket, både fastbuande og hyttefolk. Det vart eit interessant ordskifte etter foredraget, og mange undra seg over den skamma som kvinner som fødde barn utanfor ekteskap vart til del. For oss som lever i dag, er det neste ubegripeleg, men truleg ikkje for dei mange tusen som vart påførd denne skamma – av folk som ingen rett hadde til å gjera det. Arrangørar: Ål historielag og Ål blbliotek.

Foto: Privat

 

 

Les meir