Styret i Olav Sletto-selskapet valde i møte 16. november 2012 Anne Mari Gretteberg Gjerstad som illustratør til barneboka om Per og Hølji då dei kamperte på stølen saman med budeia Storedundra. Du kan lesa meir om dette i referatet frå møtet, som også inneheld protokoll fra møtet med kunstnaren fredag 16. november 2012. Styret takkar Gunnveig Nerol, som også var med i prosessen. Trond Andersson var invitert til å vera med, men takka nei grunna mykje anna arbeid.

Referat STYREMØTE 9.11.12 – datert 13.11.12(1)

Møta fann stad i Hol bibliotek, der Marie Skogheim og Ragnhild Nestegard har laga til eit fint
Olav Sletto-rom i andre høgda (sjå

bilete).

Montasje_Olav Slettorommet i Hol bibl. (1)

Alle fotos: Eva Almhjell