Besøk på Modum Bad og Mimi Falsen-utstilling

Modum_Bad

Målaren Mimi Falsen (1861-1957) laga fleire bilder av Sletto-familien, både samla og av einskildpersonar, m.a. eit portrett av Olav i 1909. Om ikkje dette portrettet er der, så er mange av Falsens måleri samla på Institutt for sjelesorg på Modum.  Einar Lundby (1894-1978), lege og sjelesørgar, og stiftar av instituttet (1975), kjente Mimi Falsen godt. Han kjøpte mange av hennar måleri.  Då han døydde, ga han samlinga si til Institutt for sjelesorg. Der var Eva Cecilie Sletto og Eva Almhjell på besøk onsdag 1. mars 2017.  Instituttdiakon Eli Landro kjenner samlinga godt.  Ho var vår guide.  Blant bilda ho viste oss, var eit portrett av ei lyshåra jente, måla i 1912.  Då Eva Cecilie var innom instituttet for mange år sidan, saman med mor si, skodespelaren Eva Sletto, meinte Eva at dette portrettet var av henne som småjente. Samlinga ved Institutt for sjelesorg er ei spennande samling med fleire av Mimi Falsens sjølportrett, portrett av andre, stilleben og temabilder – til dagleg glede for gjestene ved instituttet.

Framsidebildet viser Eva Cecilie Sletto med jenteportrettet i fanget, flankert av Eli Landro, Institutt for sjelesorg (t.v.) og Eva Almhjell, Olav Sletto-selskapet (t.h.).
Foto: Grethe Nestegard.

Bildet under: Mimi Falsens sjølportrett 1922 – utsnitt. Foto: Eva Almhjell.

Les meir

Olav Sletto si tid er komen

DSC_0008

Olav Sletto var forut for si tid i forståinga av menneskas åndeleg utvikling. No er Olav Sletto si tid komen. Det hevda prest og forskar Helge Hognestad i si forelesing på Geilo 15. oktober.

Saman med litteraturvitar Eva-Charlotte Mørk var han forelesar på nyskapinga Olav Sletto-dagen.  På denne dagen, som skal bli ein tradisjon, ynskjer me å presentere nyare forsking og ny-lesing av Olav Sletto sine bøker som bidrag til å forstå Olav Slettos liv og dikting.

Helge Hognestad, som ikkje hadde lese noko av Olav Sletto før han vart invitert til å delta på Olav Sletto-dagen i år, gav utrykk for at lesinga hadde vore ei positiv oppleving. Hognestads oppdrag var å sjå på Olav Slettos dikting i lys av vår tids nye åndelegheit.

Hognestad interesserer seg for forholdet mellom dei to dimensjonane i mennesket – det rasjonelle ego-et og den åndelige delen av personlegdomen. Hans postulat er at som åndelege vesen er vi ennå ikkje fullt utvikla, men framleis på veg. Til si glede og overrasking hadde han funne at Olav Sletto hevda det same: ”Menneskeheita er i avlen enno” – me må ” lytte til den visare delen inni oss”.  Hognestad gav døme, frå bl.a. Per-bøkene og Røgnaldfolket , på opplevinger av ein slik åndeleg dimensjon i tilveret.

Eva-Charlotte Mørk har skrive masteroppgave om «Mytologisk prefigurasjon i Olav Slettos Loke-bøker».  Ho har lese Loke-bøkene som fantasy-litteratur. Ho samanlikna historia i Sletto sine fire Loke-bøker med historier om Loke, Odin, Balder og andre norrøne gudar i den norrøne mytologien.  På same måte som i fantasy-sjangeren skildrar Sletto ei sekundær verd full av magi og magiske vesen, med klare trekk frå historisk vikingtid. Lokes personlege kamp er samanfletta med den endelege kampen som avgjer heile verdas lagnad.

 

Eva Almhjell, leiar av Olav Sletto-selskapet, innleia den interessante forlesingsrekkja med eit foredrag om kvinnemøter og åndeleg vekst i Olav Sletto sin forfattarskap. Forfattarens relasjon til kvinner er eit nytt bidrag til innsikt i livet og diktinga hans.

Nær 30 interesserte tilhøyrarar hadde glede av denne fyrste Olav Sletto-dagen, som fekk økonomisk støtte frå Sparebankstiftelsen Hallingdal.  Styret har idear og planar for komande år. Fylg med!

Gjekk du glipp av Olav Sletto-dagen 2016? Sjå Mørks masteroppgave med samandrag av dei fire Lokebøkene i  Katalog i venstre margen. Bla deg fram til arkivboks nr. 1, mappe 1.2..

Framsidebiletet syner nokre av deltakarane i samtale med Helge Hognestad. Alle foto: Margarethe L’orange

Les meir

Strålande avduking i Sletto

024

I strålande sommarvêr vart minnetavla for Olav Sletto avduka i Sletto i Hol, der Olav Sletto vart født 21. juni 1886. Det var Arne Skogheim, tidlegare leiar for Olav Sletto-selskapet, og Barbro Aasen, eigar av Sletto, som foretok sjølve avdukinga sundag 19. juni 2016.

Ordførar i Hol, Petter Rukke, helsa fra kommunen og overrekte den ferske samarbeidsavtala mellom kommunen og Olav Sletto-selskapet. Bjørn Seim, nevø av nylig avlidne Knut V. Seim, overrekte på vegne av onkelen sin det 12. bindet av Norsk Ordbok, som Knut V. Seim ga til selskapet like før han døydde. Eva Almhjell las opp takkebrevet som Olav Sletto skreiv til Birgit og Tor Sletto, dåverande eigarar av Sletto, etter eit besøk på garden i 1952.

25 hadde funne vegen til Sletto og fekk ei fin stund med hyggeleg kaffisvall etter den formelle delen.

Ordførar Petter Rukke og Eva Almhjell med den nye avtala.

Takk for Norsk Ordbok!

Alle foto: Margarethe L’orange

Les meir