Styret i Olav Sletto-selskapet ynskjer velkommen til årsmøte fredag 26. april 2019 kl. 18 på Vika velferdssenter i Hol. Møteinnkallinga ligg ved her. Innspel må vera styret i hende til 1. april. Etter årsmøtesakene gir Eva Almhjell glimt frå Olav og Karin Slettos liv og samliv.  Og med dette seier ho takk for seg etter 8-9 år i Olav Sletto-selskapets styre. Dei siste sju som leiar, og med kvinneperspektiv som ledetråd i arbeidet.  Det har vore utruleg spennande og lærerike år, seier ho, og vonar andre no ser dei moglegheitene som opnar seg for å granske Olav Slettos liv og dikting med andre innfallsvinklar enn den ho har hatt.

Vi vel oss april og ynskjer god vår med ei julerose i full blom (framsidefoto av E. Almhjell). Den ligg klar med all si livskraft under det kvite, kalde dekket, for så å stråle opp under vermande solstråler. Med snø rundt føtene. Magisk.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 26.4.19