Hjarta er på rett plass. Snart snur sola, enno ei gong. Det går mot lysara dagar – langsamt. Så er vi brått inne i eit nytt år. Og derimyljo har vi den glade juletid.
Styret i Olav Sletto-selskapet vil få takke sine trufaste medlemmer for all støtte i året som no renn ut, og ynskje alle ei varm og nær høgtid.

Framheva bilde:  Hjarta laga av barnehagebarn i Tønsberg. Foto: E. Almhjell

Sole skin i Sletto. Foto: E. Almhjell.

Lange solstråler i Karin Sletto sitt rike, ytre Oslofjord. Foto: E. Almhjell.

Sola held stand over Urdvassnuten. Foto: E. Almhjell.