Olav Sletto-selskapet sitt styre ynskjer alle trufaste, gode medlemmer, og andre lesarar, eit godt nytt år.  Vi takkar for det gamle, og håpar de er nøgde med framdrifta i vårt store prosjekt «Digitalisering av Olav Sletto-arkivet» og med Olav Sletto-dagen 2017, våre store satsingar i gamleåret.  Takk til alle medlemmer som kvart år støttar oss med årspengar, og takk til  Ål kommune, Ål mållag, Buskerud mållag og Sparebanken SKUE,  som har gitt si økonomiske støtte til Olav Sletto-dagen 2017, og til Hol kommune for støtte til vårt arbeid med prosjekt «Digitalisering av Olav Sletto-arkivet» i  året som no ligg bak.

Det er laga tre prosjekt-rapportar i 2017. Dei finn du ved å klikke «Olav Sletto-materiale i Hol Bygdearkiv » i venstre margen.

Vel møtt i 2018!  Vi har mykje glede oss til og over også dette året. Hovudsatsinga blir ferdigstilling av digitaliseringsprosjektet.

Foto: Solsnu. Moutmarka/Tjøme, 21.12.2017. Foto: Eva Almhjell

Tvers over Oslofjorden, vest av Moutmarka,  ligg Sandefjord, der Karin Sletto (f. Bryde 1884) var født.  Det var i eit slikt kystlandskap  ho budde og vaks opp