Olav Sletto-selskapet var med på Kjerringtorget i Nesbyen 26. og 27. august 2017, og markerte seg med bøker og hefter blant mange titals utstillarar frå alle kantar av landet.  Produktutvalet var breidt og mangfaldig, og kjerringane som selde likeso.  Sola flomma ned over Kjerringtorget begge dagane, og salet av Per Gjetar og boka om Anne Sletto gjekk over all forventning.  Tusenvis av besøkande i kjøpehumør ga eit travelt og humørfylt sorl over utstillingsområdet, og det vart mange spennande samtaler med kjente og ukjente folk. Olav Sletto-selskapet delte stand med Gunnveig Nerol, som selde måleri og vakker glaskunst.  Dette var fyrste gongen Olav Sletto-selskapet var med på Kjerringtorget. Det blir neppe siste!

Eva Almhjell, leiar i Olav Sletto-selskapet,
selde bøker på Kjerringtorget 2017.
Foto: Privat.