Dei kom til Sletto, Olav Slettos fødestad, torsdag 8. juni 2017 – i grått vêr, men med sol i hjarta, dei sju bygdekvinnene frå Leveld.  Her fekk dei ei innføring i den sers spennande brevvekslinga mellom Olav Sletto og den som kom til å bli kona hans, Karin Bryde frå Sandefjord.  Svært ulike av bakgrunn, men syskjen i ånden, kan ein vel kort oppsummere desse to.  Innføringa var ein gløtt inn i det omfattande arbeidet Olav Sletto-selskapet gjer med å digitalisere Olav Sletto-arkivet i Hol bygdearkiv.  Etter besøket i Sletto, gjekk turen til Hovet, der dei var Hovet bygdekvinnelag sine gjester.  Dei var imponert over alt den vesle bygda hadde å vise fram av kunst- og kultur-aktivietar!

Bilde:  Leveld bygdekvinnelag med f.v.: Bjørg Feten, Oliv Bakkeplass, Gunnhild L. Bjørnsvik, Astrid Oleivsgard,  Anne Gerd Gudbrandsgard, Sigrid Ella Kyrkjedelen og Borgny Feten. Foto: E.Almhjell.