Med denne nyhenda vil styret i Olav Sletto-selskapet få ynskje medlemmer og andre ei strålande påske. Og no kan de hente Olav Sletto sine bøker på bokhylla.no og lesa av hjartans lyst både i påska og seinare!  Det er Nasjonalbiblioteket som digitaliserer alle bøker skrivne av norske forfattarar fram til vår tid.  Dei gjere ein kjempejobb!  Vi er sers glade for at Sletto-bøkene no er tilgjengeleg på nett, for det har vore ein bøyg å få tak i papirbøkene, t.d. for forskarar som arbeider med hans forfattarskap, og andre som er nysgjerrig på Olav Slettos dikting. Og det høver så godt, no, då styret arbeider med å digitalisere korrespondanse, talar m.v. fra Sletto-arkivet i Hol bygdearkiv, seier Eva Almhjell, leiar i Olav Sletto-selskapets styre.
Minner også om årsmøtet i Olav Sletto-selskapet fredag 21. april 2017 kl. 18.00 inntil 21.30 på Vika velferdssenter.  Kl. 19 – etter årsmøtesakene,  talar Arild Mikkelsen, forfattar, folkehøgskulerektor og Olav Sletto og folkehøgskulen. Denne delen av møtet er ope for alle!  Styret ynskjer hjartans velkommen!
Og – framleis er det mange som  kan glede seg til å betala medlemspengar for 2017, kr. 200 til konto 2333 22 62998.