Så er den fyrste av i alt 28 arkivboksar i Sletto-arkivet digitalisert!  Dette er eit tidkrevjande, interessant og lærerikt prosjekt, seier Eva Almhjell, leiar i Olav Sletto-selskapets styre.  – No har vi arbeidd oss i gjennom alle talene Olav Sletto held, dvs. dei temaene han snakka om.  Folkehøgskula i ein eller annan variant er eit av dei store emnene for Sletto. Han brann for folkehøgskulen!  No går vi vidare med brevvekslinga, som omfattar mange arkivboksar.  Det blir spennande!  I dette arbeidertser vi også kor grundig arbeid som er lagt ned i oppbyggingen av sjølve arkivet.  Vi  er imponert og takksame for det store arbeidet tidlegare styremedlem Kåre Olav Solhjell og Arne Skogheim, styreleiar dei fyrste 11 åra i selskapet har gjort, avsluttar Almhjell.  Talane blir granska ved Universitetet i Bergen. Resultatet kjem under OLAV SLETTO-DAGEN 2017 på Ål.