Kåre Olav Solhjell var med i styret i Olav Sletto-selskapet heilt frå det vart skipa i 2001, og var den som mellom anna bygde opp det rikhaldige og velordna arkivet i selskapet:  Ein kort biografi om forfattaren, oversikt over alle bøkene han skreiv, katalog over arkivet som inneheld manus, talar, korrespondanse og mykje anna, var det Kåre Olav som sto for, saman med tidlegare leiar i Olav Sletto-selskapet, Arne Skogheim.  Kåre Olav var også redaktør for den fyrste årboka til selskapet, som kom i 2002.  Han hadde ein uvanleg stor arbeidskapasitet, som kom Olav Sletto-selskapet til gode. Noverande leiar, Eva Almhjell, hadde stor glede og nytte av samarbeidet med Kåre Olav, mellom anna då ho redigerte boka ”Per Stavlang”, den tredje i Olav Slettos serie på fire om vesle Per. Den kom ut under namnet Per Gjetar.  Vi var heldige som fekk nytte oss av denne kapasiteten i så mange år.

Kåre Olav har vore ei støtte for Olav Sletto-selskapet og dei styra han var med i, som fagperson og medmenneske.  Vi takkar han for godt samarbeid og lyser fred over hans minne.

Arne Skogheim og Eva Almhjell