Årsmøtet does plavix cause nose bleeds i Olav Sletto-selskapet 16. juni 2012 valde Eva Almhjell som ny styreleiar. «Det er ei tillitssak å avløyse Arne Skogheim, som eg takkar for. Betre grunnlag enn det han og hans styrer har lagt kunne ingen få, og eg vonar å plavix dosage aksle vervet til det beste for selskapet», sa Eva Almhjell mellom anna, då ho takka Skogheim. sildenafil Ho legg stor vekt på at ho har med gode folk, både veteranar og nye, dyktige folk med engasjement for det selskapet no driv med. Styret arbeider mellom anna med ei biletbok for ungar basert på utdrag av Per Stavlang, ein av dei fire bøkene om Per, som handlar om stølslivet for getlegut og budeie i gamle dagar. Manus er sendt til språkkonsulent og tre kunstnarar er invitert til tadalafil å gi sine innspel til teksten. Det er også gledesfylt vera både styre og styreleiar når ein fær clomid cost så gode gaver frå folk som bokgava etter avlidne Lena Slettemoen, smiler den nye styreleiaren.

Foto: Borgny Slettemoen Tøfte