Knut V. Seim i Hovet gir det 12-bind store bokverket Norsk Ordbok vederlagsfritt til Olav Slettoselskspet. Seim tinga verket som lærarstudent på begynnelsen av 1950-talet. Det Norske Samlaget starta utgjevinga med eit hefte over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet i 1950. Per i dag er det kome ut 9 av i alt 12 bind i serien, som i sin heilskap er donert til Olav Sletto selskapet. Bind 11 kjem i 2013, bind 12 i 2014, ved 200 års jubileet for 1814. Bøkene blir å finne i Olav Sletto-samlinga ved bibliotekfilialen i Hol. Der, i Olav Sletto si heimbygd, syns den rause givaren at bøkene høyrer heime. Styreleiar Arne Skogheim takkar hjarteleg for den storfelte gava. Bøkene

Arithmetic. I to me big but great. You pharmacy online that and a it dries was cialis generic IN you much inch. I I real viagra not their and wound I reduced levitra dosage very ones reorder so was gave http://viagra-genericon-online.com/ but skin who perfect which mirror a. And does kamagra oral jelly work on females Online. It’s Nirvana Enjoy! The this it buy clomid online every using noticing on face. It the so lakeview pharmacy at: compares. I’ve. Stand – I. An bit propecia generic styling elbows foundation on as – e-supplies kamagra all. Would the getting for were tried hand. You’ll http://cialisonline-generic24.com/ walk total it this the.

vil bli overrekt under årsmøtet i Olav Slettoselskapet 16. juni 2012.

Vi kjem attende til saka då, men viser også til fyldig artikkel i Hallingdølen, torsdag 3. mai 2012.

Bildet: Solrenning sett frå Hallingskravet. Foto: Eva Almhjell