Høyr Jørn Øyrehagen Sunde om talaren Olav Sletto nå

Frigitt av Hallingdal Radio